قیمت آهن

قیمت آهن و میلگرد توسط خبرنگاران روزنامه فرصت امروز به صورت روزانه از منابع مختلف و معتبر اخذ و در جدول زیر ارائه می شوند.

قیمت روز انواع آهن آلات

جستجو در نوع آهن آلات...قیمت
هر شاخه تیرآهن 12 ذوب آهن637,000
هر شاخه تیرآهن 14 ذوب آهن818,000
هر شاخه تیرآهن 16 ذوب آهن910,000
هر شاخه تیرآهن 18 ذوب آهن922,000
هر شاخه تیرآهن 20 ذوب آهن1,320,000
هر شاخه تیرآهن 22 ذوب آهن1,330,000
هر شاخه تیرآهن 24 ذوب آهن1,555,000
هر شاخه تیرآهن 27 ذوب آهن1,850,000
هر شاخه تیرآهن 30 ذوب آهن4,050,000
هر کیلو میلگرد 6.5 5,250
هر کیلو میلگرد 8 قزوین4,390
هر کیلو میلگرد 10 قزوین4,190
هر کیلو میلگرد 12 قزوین4,190
هر کیلو میلگرد 14 ذوب آهن / نیشابور4,290
هر کیلو میلگرد 16 ذوب آهن / نیشابور4,290
هر کیلو میلگرد 18 ذوب آهن / نیشابور4,290
هر کیلو میلگرد 20 ذوب آهن / نیشابور4,290
هر کیلو میلگرد 22 ذوب آهن / نیشابور4,290
هر کیلو میلگرد 25 ذوب آهن / نیشابور4,290
هر کیلو میلگرد 28 ذوب آهن / نیشابور4,290
هر کیلو میلگرد 32 ذوب آهن / نیشابور4,310
هر کیلو پروفیل 507 - 508 - 509 ایرانی6,300
هر کیلو قوطی 20x10 ایرانی6,400
هر کیلو قوطی 25x10 ایرانی6,360
هر کیلو قوطی 30x10 ایرانی6,400
هر کیلو قوطی 20x20 ایرانی6,330
هر کیلو قوطی 25x25 ایرانی6,360
هر کیلو قوطی 30x20 ایرانی6,330
هر کیلو قوطی 30x50 ایرانی6,350
هر کیلو قوطی 30x60 ایرانی6,300
هر کیلو قوطی 40x40 ایرانی6,300
هر کیلو قوطی 60x40 ایرانی6,300
هر کیلو قوطی 40x100 ایرانی6,320
هر کیلو قوطی 70x70 ایرانی6,320
هر کیلو قوطی 80x40 ایرانی6,300
هر کیلو ناودانی 6.5 4,720
هر کیلو ناودانی 8 4,570
هر کیلو ناودانی 10 4,570
هر کیلو ناودانی 12 4,570
هر کیلو ناودانی 14 4,730
هر کیلو ناودانی 16 4,720
هر کیلو ناودانی 18 4,990
هر کیلو ناودانی 20 5,300
هر کیلو ورق 8 فولاد مبارکه4,400
هر کیلو ورق 10 فولاد مبارکه4,400
هر کیلو ورق 12 فولاد مبارکه4,400
هر کیلو ورق 15 فولاد مبارکه4,350
هر کیلو ورق 20 اکسین / کاویان 4,160
هر کیلو ورق 25 اکسین / کاویان 4,160
هر کیلو نبشی 3 ایرانی4,530
هر کیلو نبشی 4 ایرانی4,530
هر کیلو نبشی 5 ایرانی4,530
هر کیلو نبشی 6 ایرانی4,530
هر کیلو نبشی 8 ایرانی4,530
هر کیلو نبشی 10 ایرانی4,530
هر کیلو نبشی 12 ایرانی4,530
هر کیلو ورق سیاه 2 6,220
هر کیلو ورق سیاه 3 5,400
هر کیلو ورق سیاه 4 5,400
هر کیلو ورق سیاه 5 4,700
هر کیلو ورق سیاه 6 4,400
هر کیلو ورق سیاه 8 4,400
هر کیلو ورق سیاه 10 4,400
هر کیلو ورق سیاه 12 4,400
هر کیلو ورق سیاه 15 4,350
هر کیلو ورق سیاه 20 4,250
هر کیلو ورق سیاه 25 4,250
هر کیلو ورق سیاه 30 4,250
هر کیلو تسمه 20x5 ایرانی4,360
هر کیلو تسمه 25x5 ایرانی4,360
هر کیلو تسمه 30x5 ایرانی4,360
هر کیلو تسمه 40x5 ایرانی4,360
هر کیلو تسمه 50x5 ایرانی4,360
هرکیلو مفتول حرارتی5,500
هرکیلو مفتول زیگزاگ5,570
هرکیلو مفتول سیم فابریک 1.55,900
هرکیلو مفتول سیم فابریک 2.55,900
هرکیلو مفتول سیم تسمه 1.55,700
هرکیلو مفتول سیم تسمه 2.55,700
هر کیلو خاموت 85,250
هر کیلو خاموت 104,670
8 هر کیلو خاموت مهندسی5,300
10 هر کیلو خاموت مهندسی4,720
هر کیلو خاموت سنجاقی 85,300
هر کیلو خاموت سنجاقی 104,720
هر کیلو ورق گالوانیزه 0/4 ایرانی11,150
هر کیلو ورق گالوانیزه 0/5 ایرانی9,600
هر کیلو ورق گالوانیزه 0/6 ایرانی9,200
هر کیلو ورق گالوانیزه 0/7 ایرانی8,800
هر کیلو ورق گالوانیزه 0/8 ایرانی8,850
هر کیلو ورق گالوانیزه 0/9 ایرانی8,600
هر کیلو ورق گالوانیزه 1 ایرانی8,700
هر کیلو ورق گالوانیزه 1.25 ایرانی8,600
هر کیلو ورق گالوانیزه 1.5 ایرانی8,850
هر کیلو ورق گالوانیزه 2 ایرانی8,750

با ما در ارتباط باشید

021.88895341

021.88895342

[email protected]

شبکه های اجتماعی