قیمت قند و شکر

قیمت قند و شکر در سایت بر اساس استعلام خبرنگاران روزنامه فرصت امروز از اتحادیه قند و شکر و بازار آزاد تهیه و اعلام شده است. تمامی قیمت های قند و شکر به تومان می باشد.
جستجو نوع قند و شکر...وزنقیمت
قند کله فلههر کیلوگرم 4,400
قند شکسته فلههر کیلوگرم 4,500
قند شکسته بسته بندی450 گرم 2,400
قند شکسته بسته بندی700 گرم 3,500
قند شکسته بسته بندی900 گرم 4,400
قند شکسته بسته بندی1800 گرم 8,500
قند شکسته بسته بندی3 کیلوگرم 13,900
قند شکسته بسته بندی5 کیلوگرم 23,000
قند شکسته بسته بندی10 کیلوگرم 45,000
قند حبه پرسی (چهارگوش)هر کیلوگرم 4,400
شکر فلههر کیلوگرم 2,855
شکر بسته بندی900 گرم 3,850
شکر بسته بندی1800 گرم 6,500
شکر بسته بندی3 کیلوگرم 12,200
شکر بسته بندی5 کیلوگرم 19,500
شکر بسته بندی10 کیلوگرم 34,000
شکر فله ( کیسه 50 کیلویی )هر کیلو گرم 3,400
شکر بسته بندی 4500 گرمی 17,900
نبات شاخه درشت (شاخه ای) سفید و زردهر کیلو گرم 5,500
نبات شاخه باریک و ریز (شاخه ای) سفید و زردهر کیلو گرم 5,900
نبات چوبدار زرد و سفید و طعم دارهر کیلو گرم 6,800
انواع نبات تخته و خرد شدههر کیلو گرم 4,300

با ما در ارتباط باشید

021.88895341

021.88895342

[email protected]

شبکه های اجتماعی