قیمت مرغ

قیمت مرغ در سایت بر اساس استعلام خبرنگاران روزنامه فرصت امروز از بازار مرغ و همچنین از اتحادیه تهیه و توزیع گوشت اعلام شده است. متوسط قیمت مرغ ملاک قرار می گیرد. تمامی قیمت های مرغ به تومان می باشد.
جستجو نوع مرغ...قیمت (تومان)
ران مرغ بدون پوست بدون دنبالچه چربی سر ساق 14,300
مغز ران بدون پوست بدون استخوان 16,700
ساق مرغ بدون پوست و سر ساق 17,000
سینه مرغ بدون پوست،شش،گردن،بال 15,800
سینه مرغ بدون پوست،شش،گردن،بال،بازو 15,700
ران و سینه بدون پوست بدون دنبالچه شش گردن بال 14,900
بال کبابی ساده - بدون نوک بال 12,800
بازوی کبابی ساده 13,600
مخلوط بال و بازو کبابی ساده 13,300
فیله مرغ 22,300
گردن مرغ بدون پوست 3,800
شنیتسل بدون آرد 19,800
جوجه چینی 20,500
جوجه کباب بی استخوان و بدون بازو ساده 21,800
جوجه کباب بااستخوان ساده 15,800
پا چینی 10 عددی مرغ 14,900
مرغ کنتاکی 14,900
سینه مرغ سوخاری 14,900
دل مرغ پاک کرده 8,200
جگر مرغ 4,600
سنگدان مرغ 5,400
پای مرغ 4,800
بلدرچین منجمد بسته 1000گرمی 23,500
بلدرچین منجمد بسته 800گرمی 18,000
بلدرچین منجمد بسته 500گرمی 12,000
بلدرچین کامل تازه(بسته 1000گرمی) 22,000
بلدرچین کامل تازه(بسته 800گرمی) 17,000
بلدرچین کامل تازه (بسته 500 گرمی ) 11,000
بلدرچین منجمد بسته بندی بدون پوست (بسته 1000گرمی) 30,000
بلدرچین کامل تازه بسته بندی بشقابی بدون پوست (بسته 1000گرمی) 29,000
کبک منجمد بسته1000گرمی 42,000
کبک منجمد بسته800گرمی 32,000
کبک منجمد بسته500گرمی 22,000
کبک کامل تازه بسته 1000گرمی 41,000
کبک کامل تازه بسته500گرمی 21,000
مرغ کامل منجمد، بسته بندی کیسه ای (پوشش کیسه نایلونی) 5,700
مرغ کامل تازه ،بسته بندی کیسه ای(پوشش کیسه نایلونی) 9,800
مرغ کامل تازه پاک شده، بسته بندی بشقابی 10,900
مرغ کامل تازه، بسته بندی بشقابی 9,900
مرغ گرم تازه بدون آنتی بیوتیک ویژه 11,800
مرغ گرم تازه بدون آنتی بیوتیک 10,700
بوقلمون ساق با پوست 33,100
بوقلمون ران با پوست و استخوان (بدون استخوان کمر) 30,600
بوقلمون مغز ران بی پوست و استخوان 43,400
بوقلمون سینه بدون بال و گردن با پوست و استخوان 28,000
بوقلمون سینه بدون پوست و بدون استخوان 35,600
بوقلمون فیله 42,500
بوقلمون بازو 14,100
بوقلمون بال (بدون نوک بال) 9,500
بوقلمون گردن بدون پوست هر کیلوگرم 12,600
بوقلمون جگر پاک شده هر کیلوگرم 12,200
بوقلمون دل پاک شده هر کیلوگرم 13,100
بوقلمون سنگدان پاک شده هر کیلوگرم 12,000
بوقلمون لاشه کامل یا شقه زیره 15 کیلوگرم 22,500
بوقلمون ران با پوست و استخوان (با استخوان کمر) 27,000
بوقلمون سینه ،بدون گردن، با بال، پوست و استخوان 25,000
بوقلمون سینه ،با بال، گردن پوست و استخوان 12,300
بوقلمون لاشه کامل یا شقه بالای 15 کیلوگرم 22,500
بوقلمون ران بدون پوست با استخوان (با استخوان کمر) 34,000
جگر پاک شده بوقلمون بسته 400 گرمی (هر بسته) 6,400
دل پاک شده بوقلمون بسته 400 گرمی (هر بسته) 7,100
سنگدان پاک شده بوقلمون بسته 400 گرمی (هر بسته) 6,000
بوقلمون نیم شقه سینه،سینه بوقلمون ،با بال، گردن پوست و استخوان (فله) 22,000
بوقلمون نیم شقه ران، ران بوقلمون ،با ساق، استخوان پشت و دمبالیچه (فله) 23,000
پای بوقلمون پاک شده بدون ناخن هر کیلوگرم 6,500
تخم مرغ غیر بسته بندی هر کیلوگرم 9,200
تخم مرغ فله تنظیم بازار 30 عددی 13,800
تخم مرغ بسته بندی تنظیم بازار 30 عددی0
تخم مرغ بسته بندی 30 بسته بندی شانه های خمیری شرینگ 14,800
تخم مرغ بسته بندی 30 بسته بندی شانه های خمیری-کارتنی و مقوایی درب دار 15,100
تخم مرغ بسته بندی 15 عددی بسته بندی شانه های خمیری شرینگ 8,900
تخم مرغ بسته بندی 15 عددی بسته بندی شانه های خمیری-کارتنی و مقوایی درب دار 9,100
تخم مرغ بسته بندی 15 عددی بسته بندی pet 9,300
تخم مرغ بسته 20 عددی بسته بندی شانه های خمیری شرینگ 12,000
تخم مرغ بسته 20 عددی بسته بندی شانه های خمیری-کارتنی و مقوایی درب دار 12,400
تخم مرغ بسته 20 عددی بسته بندی pet 12,600
تخم مرغ بسته 12 عددی بسته بندی شانه های خمیری شرینگ 7,700
تخم مرغ بسته 12 عددی بسته بندی شانه های خمیری-کارتنی و مقوایی درب دار 7,900
تخم مرغ بسته 12 عددی بسته بندی pet 8,100
تخم مرغ بسته 9 عددی بسته بندی شانه های خمیری شرینگ 5,800
تخم مرغ بسته 9 عددی بسته بندی شانه های خمیری-کارتنی و مقوایی درب دار 6,000
تخم مرغ بسته 9 عددی بسته بندی pet 6,200
تخم مرغ بسته 6 عددی بسته بندی شانه های خمیری شرینگ 3,700
تخم مرغ بسته 6 عددی بسته بندی شانه های خمیری-کارتنی و مقوایی درب دار 3,900
تخم مرغ بسته 6 عددی بسته بندی pet 4,100
تخم مرغ بدون آنتی بیوتیک بسته 30 عددی شانه های خمیری شرینگ 12,000
تخم مرغ بدون آنتی بیوتیک بسته 30 عددی شانه های خمیری-کارتنی و مقوایی درب دار 12,200
تخم مرغ بدون آنتی بیوتیک بسته 20 عددی شانه های خمیری شرینگ 9,300
تخم مرغ بدون آنتی بیوتیک بسته 20 عددی شانه های خمیری-کارتنی و مقوایی درب دار 9,500
تخم مرغ بدون آنتی بیوتیک بسته 15 عددی شانه های خمیری شرینگ 7,600
تخم مرغ بدون آنتی بیوتیک بسته 15 عددی شانه های خمیری-کارتنی و مقوایی درب دار 7,800
تخم مرغ بدون آنتی بیوتیک بسته 15 عددی بسته بندی pet 8,100
تخم مرغ بدون آنتی بیوتیک بسته 12 عددی شانه های خمیری شرینگ 6,300
تخم مرغ بدون آنتی بیوتیک بسته 12 عددی شانه های خمیری-کارتنی و مقوایی درب دار 6,500
تخم مرغ بدون آنتی بیوتیک بسته 12 عددی بسته بندی pet 6,800
تخم مرغ بدون آنتی بیوتیک بسته 9 عددی شانه های خمیری شرینگ 4,500
تخم مرغ بدون آنتی بیوتیک بسته 9 عددی شانه های خمیری-کارتنی و مقوایی درب دار 4,700
تخم مرغ بدون آنتی بیوتیک بسته 9 عددی بسته بندی pet 5,000
تخم مرغ بدون آنتی بیوتیک بسته 6 عددی شانه های خمیری شرینگ 4,000
تخم مرغ بدون آنتی بیوتیک بسته 6 عددی شانه های خمیری-کارتنی و مقوایی درب دار 4,200
تخم مرغ بدون آنتی بیوتیک بسته 6 عددی بسته بندی pet 4,500
تخم مرغ(پوست قهوه ای) بسته 30 عددی شانه های خمیری شرینگ 17,600
تخم مرغ(پوست قهوه ای) بسته 30 عددی شانه های خمیری-کارتنی و مقوایی درب دار-
تخم مرغ(پوست قهوه ای) بسته 20 عددی شانه های خمیری شرینگ 12,000
تخم مرغ(پوست قهوه ای) بسته 20 عددی شانه های خمیری-کارتنی و مقوایی درب دار 12,200
تخم مرغ(پوست قهوه ای) بسته 20 عددی عددی بسته بندی pet 12,400
تخم مرغ(پوست قهوه ای) بسته 15 عددی شانه های خمیری شرینگ 9,000
تخم مرغ(پوست قهوه ای) بسته 15 عددی شانه های خمیری-کارتنی و مقوایی درب دار 9,100
تخم مرغ(پوست قهوه ای) بسته 15 عددی عددی بسته بندی pet 9,300
تخم مرغ(پوست قهوه ای) بسته 12 عددی شانه های خمیری شرینگ 7,700
تخم مرغ(پوست قهوه ای) بسته 12 عددی شانه های خمیری-کارتنی و مقوایی درب دار 7,900
تخم مرغ(پوست قهوه ای) بسته 12 عددی عددی بسته بندی pet 8,100
تخم مرغ(پوست قهوه ای) بسته 9 عددی شانه های خمیری شرینگ 5,800
تخم مرغ(پوست قهوه ای) بسته 9 عددی شانه های خمیری-کارتنی و مقوایی درب دار 6,000
تخم مرغ(پوست قهوه ای) بسته 9 عددی عددی بسته بندی pet 6,200
تخم مرغ(پوست قهوه ای) بسته 6 عددی شانه های خمیری شرینگ 4,000
تخم مرغ(پوست قهوه ای) بسته 6 عددی شانه های خمیری-کارتنی و مقوایی درب دار 4,200
تخم مرغ(پوست قهوه ای) بسته 6 عددی عددی بسته بندی pet 4,600
تخم کبک 6 عددی 7,000
تخم کبک 4 عددی 4,800
تخم کبک بسته بندی 12 عددی هر کیلو گرم 14,000
تخم بلدرچین 12عددی بسته بندی پت 3,000
تخم بلدرچین بسته بندی 24 عددی بسته بندی پت 5,400
تخم بلدرچین بسته بندی سطلی درب دار 38 تا 42 عددی (500 گرم) 7,300

با ما در ارتباط باشید

021.88895341

021.88895342

[email protected]

شبکه های اجتماعی