قیمت لوازم الکتریکی ساختمانی

قیمت لوازم الکتریکی ساختمانی در سایت بر اساس استعلام خبرنگاران روزنامه فرصت امروز از فروشندگان معتبر تهیه و اعلام شده است. تمامی قیمت های لوازم الکتریکی ساختمانی به تومان می باشد.
جستجو نام کالاتوضیحاتمدت ضمانتقیمت
چراغ سقفی پنل روکار گرد و مربع6 واتیک سال 19,000
چراغ سقفی پنل روکار گرد و مربع12 واتیک سال 25,000
چراغ سقفی پنل روکار گرد و مربع18 واتیک سال 32,000
چراغ سقفی پنل روکار گرد و مربع24 واتیک سال 48,000
چراغ سقفی پنل سرامیکی توکار گرد3 وات - سایز گرد بُر55 میلیمتریک سال 7,500
چراغ سقفی پنل سرامیکی توکار گرد6 وات - سایز گرد بُر95 میلیمتریک سال 9,500
چراغ سقفی پنل سرامیکی توکار گرد12 وات - سایز گرد بُر140 میلیمتریک سال 13,500
چراغ سقفی پنل سرامیکی توکار گرد18 وات - سایز گرد بُر190 میلیمتریک سال 17,500
چراغ سقفی پنل دورشیشه توکار گرد6 وات - سایز گرد بُر75 میلیمتریک سال 10,500
چراغ سقفی پنل دورشیشه توکار گرد12 وات - سایز گرد بُر120 میلیمتریک سال 20,000
چراغ سقفی توکار COB3 وات - سایز گرد بُر75 میلیمتریک سال 6,500
چراغ سقفی توکار COB7 وات - سایز گرد بُر80 میلیمتریک سال 15,000
چراغ سقفی توکار COB20 وات - سایز گرد بُر150 میلیمتریک سال 38,000
چراغ سقفی توکار COB30 وات - سایز گرد بُر200 میلیمتریک سال 55,000
چراغ سقفی توکار COB50 وات - سایز گرد بُر250 میلیمتریک سال0
چراغ سقفی قاب هالوژن آلومینیوم سوکت دارسایز گرد بُر75 میلیمتر- 1,850
چراغ سقفی قاب هالوژن ورق سوکت دارسایز گرد بُر80 میلیمتر- 1,200
چراغ سقفی قاب هالوژن دایکاست سوکت دارسایز گرد بُر80 میلیمتر- 4,800
چراغ سقفی پنل دوررنگ توکار6 وات - سایز گرد بُر80 میلیمتریک سال 15,000
کلید یک پل (تک پل) دلندتعداد در کارتن 200عدد - مدل آریا سفید- 2,200
کلید یک پل (تک پل) دلندتعداد در کارتن 200عدد - مدل آسا- 2,400
کلید 2 پل دلندتعداد در کارتن 200عدد - مدل آریا سفید- 2,250
کلید 2 پل دلندتعداد در کارتن 200عدد - مدل آسا- 2,450
کلید تبدیل دلندتعداد در کارتن 200عدد - مدل آریا سفید- 2,300
کلید تبدیل دلندتعداد در کارتن 200عدد - مدل آسا- 2,500
شاسی زنگ دلندتعداد در کارتن 200عدد - مدل آریا سفید- 2,280
شاسی زنگ دلندتعداد در کارتن 200عدد - مدل آسا- 2,480
پریز برق محافظ دار دلندتعداد در کارتن 200عدد - مدل آریا سفید- 2,050
پریز برق محافظ دار دلندتعداد در کارتن 200عدد - مدل آسا- 2,250
سوکت تلفن دو خط دلندتعداد در کارتن 200عدد - مدل آریا سفید- 2,350
سوکت تلفن دو خط دلندتعداد در کارتن 200عدد - مدل آسا- 2,550
فیش آنتن دلندتعداد در کارتن 200عدد - مدل آریا سفید- 2,320
فیش آنتن دلندتعداد در کارتن 200عدد - مدل آسا- 2,520
پریز ارت محافظ دار دلندتعداد در کارتن 100عدد - مدل آریا سفید- 2,500
پریز ارت محافظ دار دلندتعداد در کارتن 100عدد - مدل آسا- 2,700
پریز ارت با پایه چینی دلندتعداد در کارتن 100عدد - مدل آریا سفید- 3,050
پریز ارت با پایه چینی دلندتعداد در کارتن 100عدد - مدل آسا- 2,750
سوکت تلفن دوکاره دلندتعداد در کارتن 100عدد - مدل آریا سفید- 2,750
سوکت تلفن دوکاره دلندتعداد در کارتن 100عدد - مدل آسا- 2,950
سوکت تلفن دوقلو دلندتعداد در کارتن 100عدد - مدل آریا سفید- 2,800
سوکت تلفن دوقلو دلندتعداد در کارتن 100عدد - مدل آسا- 3,000
سوکت شبکه cat6 دلندتعداد در کارتن 100عدد - مدل آریا سفید- 6,200
سوکت شبکه cat6 دلندتعداد در کارتن 100عدد - مدل آسا- 6,400
فیش آنتن مرکزی دلندتعداد در کارتن 100عدد - مدل آریا سفید- 9,700
فیش آنتن مرکزی دلندتعداد در کارتن 100عدد - مدل آسا- 9,900
زنگ ملودی دلندتعداد در کارتن 100عدد - مدل آریا سفید- 5,250
زنگ ملودی دلندتعداد در کارتن 100عدد - مدل آسا- 5,450
زنگ اخبار دلندتعداد در کارتن 100عدد - مدل آریا سفید- 4,300
زنگ اخبار دلندتعداد در کارتن 100عدد - مدل آسا- 4,500
کلید کولر دلندتعداد در کارتن 100عدد - مدل آریا سفید- 4,300
کلید کولر دلندتعداد در کارتن 100عدد - مدل آسا- 4,500
کلید راه پله دلندتعداد در کارتن 100عدد - مدل آریا سفید- 2,280
کلید راه پله دلندتعداد در کارتن 100عدد - مدل آسا- 2,480
دیمر 800w دلندتعداد در کارتن 100عدد - مدل آریا سفید- 7,700
دیمر 800w دلندتعداد در کارتن 100عدد - مدل آسا- 7,900
لامپ اشکی و بدون اشک شمعی SMD 5Wبرند :ZFRیک سال 6,200
لامپ اشکی و بدون اشک شمعی SMD 5Wبرند :هالی استار- نمانوردو سال 5,200
لامپ اشکی و بدون اشک شمعی SMD 5Wبرند :افراتابدو سال 7,900
لامپ اشکی و بدون اشک شمعی SMD 6Wبرند :دنایدو و نیم سال 8,500
لامپ اشکی و بدون اشک شمعی فیلامانی4w شفافبرند :هالی استار- نمانوردو سال 6,000
لامپ اشکی و بدون اشک شمعی فیلامانی4w شفافبرند :افراتابدو سال 11,300
لامپ حبابی 7w SMD سرپیچ E27برند :هالی استار- نمانوردو سال0
لامپ حبابی 9w SMD سرپیچ E27برند :هالی استار- نمانوردو سال 6,200
لامپ حبابی 12w SMD سرپیچ E27برند :هالی استار- نمانوردو سال 7,800
لامپ حبابی 15w SMD سرپیچ E27برند :هالی استار- نمانوردو سال 10,500
لامپ حبابی 17w SMD سرپیچ E27برند :هالی استار- نمانوردو سال 14,000
لامپ حبابی 20w SMD سرپیچ E27برند :هالی استار- نمانوردو سال 16,500
لامپ حبابی 30w SMD سرپیچ E27برند :FSLدو سال 38,000
لامپ حبابی 40w SMD سرپیچ E27برند :FSLدو سال 45,000
لامپ حبابی 60w SMD سرپیچ E27برند :FSLدو سال0
لامپ هالوژن 5w پایه GU10 SMDبرند :افراتابدو سال 9,800
لامپ هالوژن 4/8w پایه GU10 SMDبرند :اسرامدو سال 14,000
لامپ هالوژن 8w پایه GU10 SMDبرند :هالی استار- نمانوردو سال 10,000
لامپ هالوژن 5w SMD پایه سوکتیبرند :اوپتونیکیک سال 4,000
لامپ هالوژن 6w SMD پایه سوکتیبرند :FSLدو سال 8,200
لامپ هالوژن 6w SMD پایه سوکتیبرند :سیماراندو سال 8,200
لامپ هالوژن 7w SMD پایه سوکتیبرند :دلتایک سال 9,000
لامپ افراتاب LED حبابی B-09019 وات-سرپیچE27-بدنه پلاستیکی - زاویه تابش 230 درجهدو سال 8,900
لامپ افراتاب LED شمعیc-0501بدون اشک5 وات - سرپیچE14 - زاویه تابش 160 درجهدو سال 7,900
لامپ افراتاب LED شمعی TC-0501اشکی5 وات - سرپیچE14 - زاویه تابش 160 درجهدو سال 7,900
لامپ افراتاب LED شمعی فیلامانیCF بدون اشک4 وات - سرپیچE14 - زاویه تابش360 درجهدو سال 9,200
لامپ افراتاب LED فیلامانی شمعیTCF اشکی4 وات - سرپیچE14 - زاویه تابش 360 درجهدو سال 9,200
لامپ افراتاب LED فیلامانی حبابی A60F4 وات - سرپیچE27 - زاویه تابش 360 درجهدو سال 9,600
لامپ افراتاب SMD هالوژنیCS-05015 وات - سرپیچGU 10 - زاویه تابش 60 درجهدو سال 9,800
لامپ افراتاب COB هالوژنی CS-05015 وات - سرپیچGU 10 - زاویه تابش 36 درجهدو سال 11,300
لامپ افراتاب کم مصرف شمعی و معمولی12 وات - سرپیچE14 - اسپیرالیک سال 6,700
لامپ افراتاب کم مصرف شمعی و معمولی15 وات - سرپیچE14 - اسپیرالیک سال 7,600
لامپ افراتاب کم مصرف 18 وات - سرپیچE27 - اسپیرالیک سال 8,000
لامپ افراتاب کم مصرف 25 وات - سرپیچE27 - اسپیرالیک سال 8,000
لامپ افراتاب کم مصرف 35 وات - سرپیچE27 - اسپیرالیک سال 11,900
لامپ افراتاب کم مصرف 45 وات - سرپیچE27 - اسپیرالیک سال 13,200
لامپ افراتاب کم مصرف 55 وات - سرپیچE27 - اسپیرالیک سال 20,900
لامپ افراتاب کم مصرف 90 وات - سرپیچE27 - اسپیرالیک سال 35,500
لامپ افراتاب کم مصرف 105 وات - سرپیچE27 - لوتوسیک سال 38,500
لامپ افراتاب کم مصرف 150 وات - سرپیچE40 - لوتوسیک سال 59,900
آیفون تصویری تک نما - 1 واحدی - مدل D43اینچ 4.3 ارتباط داخلی با نگهبانسه سال 398,500
آیفون تصویری تک نما - 2 واحدی - مدل D43اینچ 4.3 ارتباط داخلی با نگهبانسه سال 592,000
آیفون تصویری تک نما - 3 واحدی - مدل D43اینچ 4.3 ارتباط داخلی با نگهبانسه سال 869,000
آیفون تصویری تک نما - 4 واحدی - مدل D43اینچ 4.3 ارتباط داخلی با نگهبانسه سال 1,063,000
آیفون تصویری تک نما - 5 واحدی - مدل D43اینچ 4.3 ارتباط داخلی با نگهبانسه سال 1,256,500
آیفون تصویری تک نما - 6 واحدی - مدل D43اینچ 4.3 ارتباط داخلی با نگهبانسه سال 1,450,000
آیفون تصویری تک نما - 7 واحدی - مدل D43اینچ 4.3 ارتباط داخلی با نگهبانسه سال 1,643,500
آیفون تصویری تک نما - 8 واحدی - مدل D43اینچ 4.3 ارتباط داخلی با نگهبانسه سال 1,837,000
آیفون تصویری تک نما - 9 واحدی - مدل D43اینچ 4.3 ارتباط داخلی با نگهبانسه سال 2,072,500
آیفون تصویری تک نما - 10 واحدی - مدل D43اینچ 4.3 ارتباط داخلی با نگهبانسه سال 2,266,000
آیفون تصویری تک نما - 11 واحدی - مدل D43اینچ 4.3 ارتباط داخلی با نگهبانسه سال 2,459,500
آیفون تصویری تک نما - 12 واحدی - مدل D43اینچ 4.3 ارتباط داخلی با نگهبانسه سال 2,653,000
آیفون تصویری تک نما - 13 واحدی - مدل D43اینچ 4.3 ارتباط داخلی با نگهبانسه سال 2,846,500
آیفون تصویری تک نما - 14 واحدی - مدل D43اینچ 4.3 ارتباط داخلی با نگهبانسه سال 3,040,000
آیفون تصویری تک نما - 15 واحدی - مدل D43اینچ 4.3 ارتباط داخلی با نگهبانسه سال 3,233,500
آیفون تصویری تک نما - 16 واحدی - مدل D43اینچ 4.3 ارتباط داخلی با نگهبانسه سال 3,427,000
آیفون تصویری تک نما - 17 واحدی - مدل D43اینچ 4.3 ارتباط داخلی با نگهبانسه سال 3,620,500
آیفون تصویری تک نما - 18 واحدی - مدل D43اینچ 4.3 ارتباط داخلی با نگهبانسه سال 3,814,000
آیفون تصویری تک نما - 19 واحدی - مدل D43اینچ 4.3 ارتباط داخلی با نگهبانسه سال 4,007,500
آیفون تصویری تک نما - 20 واحدی - مدل D43اینچ 4.3 ارتباط داخلی با نگهبانسه سال 4,201,000
آیفون تصویری تک نما مدل D43 - گوشی 4/3Cاینچ 4.3 ارتباط داخلی با نگهبانسه سال 256,500
آیفون تصویری تک نما مدل D43 - گوشی 4/3Dاینچ 4.3 ارتباط داخلی با نگهبانسه سال 193,500
آیفون تصویری تک نما - 1 واحدی - مدل C43اینچ 4.3 با ارتباط داخلی بین تمام واحدهاسه سال 461,500
آیفون تصویری تک نما - 2 واحدی - مدل C43اینچ 4.3 با ارتباط داخلی بین تمام واحدهاسه سال 738,000
آیفون تصویری تک نما - 3 واحدی - مدل C43اینچ 4.3 با ارتباط داخلی بین تمام واحدهاسه سال 1,058,500
آیفون تصویری تک نما - 4 واحدی - مدل C43اینچ 4.3 با ارتباط داخلی بین تمام واحدهاسه سال 1,315,000
آیفون تصویری تک نما - 5 واحدی - مدل C43اینچ 4.3 با ارتباط داخلی بین تمام واحدهاسه سال 1,571,500
آیفون تصویری تک نما - 6 واحدی - مدل C43اینچ 4.3 با ارتباط داخلی بین تمام واحدهاسه سال 1,828,000
آیفون تصویری تک نما - 7 واحدی - مدل C43اینچ 4.3 با ارتباط داخلی بین تمام واحدهاسه سال 2,084,500
آیفون تصویری تک نما - 8 واحدی - مدل C43اینچ 4.3 با ارتباط داخلی بین تمام واحدهاسه سال 2,341,000
آیفون تصویری تک نما - 9 واحدی - مدل C43اینچ 4.3 با ارتباط داخلی بین تمام واحدهاسه سال 2,639,000
آیفون تصویری تک نما - 10 واحدی - مدل C43اینچ 4.3 با ارتباط داخلی بین تمام واحدهاسه سال 2,896,000
آیفون تصویری تک نما - 11 واحدی - مدل C43اینچ 4.3 با ارتباط داخلی بین تمام واحدهاسه سال 3,152,500
آیفون تصویری تک نما - 12 واحدی - مدل C43اینچ 4.3 با ارتباط داخلی بین تمام واحدهاسه سال 3,409,000
آیفون تصویری تک نما - 13 واحدی - مدل C43اینچ 4.3 با ارتباط داخلی بین تمام واحدهاسه سال 3,665,500
آیفون تصویری تک نما - 14 واحدی - مدل C43اینچ 4.3 با ارتباط داخلی بین تمام واحدهاسه سال 3,922,000
آیفون تصویری تک نما - 15 واحدی - مدل C43اینچ 4.3 با ارتباط داخلی بین تمام واحدهاسه سال 4,178,500
آیفون تصویری تک نما - 16 واحدی - مدل C43اینچ 4.3 با ارتباط داخلی بین تمام واحدهاسه سال 4,435,000
آیفون تصویری تک نما - 17 واحدی - مدل C43اینچ 4.3 با ارتباط داخلی بین تمام واحدهاسه سال 4,691,500
آیفون تصویری تک نما - 18 واحدی - مدل C43اینچ 4.3 با ارتباط داخلی بین تمام واحدهاسه سال 4,948,000
آیفون تصویری تک نما - 19 واحدی - مدل C43اینچ 4.3 با ارتباط داخلی بین تمام واحدهاسه سال 5,204,500
آیفون تصویری تک نما - 20 واحدی - مدل C43اینچ 4.3 با ارتباط داخلی بین تمام واحدهاسه سال 5,461,000
زنگ روکار برق و باتری- 17,000
چراغ FPL 2×36w - 17,500
چراغ FPL 4×36w- 47,000
هواکش توربو شماره 10- 15,000
هواکش توربو شماره 12- 17,000
هواکش توربو شماره 15- 20,000
ریموت کنترل روشنایی 4×1000w- 30,000
زنگ بی سیم - 15,000
هویه 40w- 15,000
هویه 60w- 17,500
هویه 100w- 21,000
فازمتر- 5,000
اهم متر دیجیتال- 18,000
اهم متر آنالوگ- 28,000
دوشاخه ساده- 500
دوشاخه ارت دار- 1,300
کابل HDMI بلند- 12,000
آنتن رومیزی برقی- 32,000
تبدیل دوشاخه 3 به 2 10A- 4,000
تبدیل دوشاخه 3 به 2 16A- 6,500
تبدیل دوشاخه 3 به 2 10A کلیددار- 7,000
تبدیل دوشاخه 3 به 2 16A فیوز دار- 15,000
فیوز مینیاتوری 6A-40A- 6,000
فیوز مینیاتوری 6A-40A- 8,500
باطری آلکالاین AA و AAA- 11,000
باطری آلکالاین AA و AAA- 3,800
مبدل ولتاژ 220v به 110v- 35,000
تبدیل 2 به 3 ارت دار- 12,000
چراغ سنسوردارسقفی دولامپ- 26,500
سنسور روشنایی سقفی روکار- 21,000
سنسور روشنایی دیواری روکار- 19,500
فوتوسِل 16A- 13,000
ترمینال 6A- 1,500
ترمینال 10A- 2,000
سیم1/5- 340
سیم2/5- 520
سیم4- 860
سیم6- 1,000
سیم0/5×2 نایلون- 500
سیم0/75×2نایلون- 780
سیم1×2 نایلون- 880
سیم1/5×2 نایلون- 1,000
سیم2/5×2 نایلون- 1,400
کابل1/5×2- 1,200
کابل2/5×2- 1,800
کابل4×2- 2,850
کابل1/5×3- 2,200
کابل2/5×3- 3,000
کابل4×3- 4,300
کابل کواکسیال صادراتی- 900
پروژکتور COB فلت لنزدار20wیک سال 40,000
پروژکتور COB فلت لنزدار30wیک سال 60,000
پروژکتور COB فلت لنزدار50wیک سال 95,000
پروژکتور COB فلت لنزدار100wیک سال 155,000
پروژکتورSMD پشت دار بدون لنز10wیک سال 23,000
پروژکتورSMD پشت دار بدون لنز20wیک سال 30,000
پروژکتورSMD پشت دار بدون لنز30wیک سال 50,000
پروژکتورSMD پشت دار بدون لنز50wیک سال 75,000
پروژکتورLED Pawer نماسازی3wیک سال 15,000
پروژکتورLED Pawer نماسازی5wیک سال 25,000
پروژکتورLED Pawer نماسازی7wیک سال 28,000
پروژکتورLED Pawer نماسازی36wیک سال 95,000
والواشر LED Pawer نماسازی4wیک سال 12,000
والواشر LED Pawer نماسازی6wیک سال 23,000
والواشر LED Pawer نماسازی12wیک سال 40,000
والواشر LED Pawer نماسازی24wیک سال 73,000
پروژکتور SMD RGB با ریموت کنترل50wیک سال 120,000
لامپ FPL 36W- 2,800
لامپ مهتابی فلورسنت 40W- 2,800
ریسه SMD 3014- 2,300
ریسه SMD 3014دولاین- 4,000
ریسه 5730_120لامپ- 4,300
ریسه 5050 RGB- 6,000
رابط ریسه 3014- 2,500
رابط ریسه 5730- 3,000
رابط ریسه 5050 RGB ریموتی- 30,000
سه خانه ساده - فردان1.8 متردوسال 10,600
سه خانه ساده - فردان5متردوسال 14,500
چهار خانه ساده - فردان1.8 متردوسال 11,900
چهار خانه ساده - فردان5متردوسال 16,900
شش خانه ارت دار - فردان1.8 متردوسال 15,800
شش خانه ارت دار - فردان5 متردوسال 21,300
چهار خانه 10 متر جمع شو فرداندوسال 21,600
پنج خانه4+1 با مینیاتوری - فردان1.8 متردوسال 28,800
محافظ یخچال دوخانه ساده - فردان1.8 متردوسال 16,500
محافظ یخچال ارت دار دوخانه - فردان3 متردوسال 21,500
محافظ یخچال وصوت و تصویر 4 خانه فردان1.8 متردوسال 26,600
محافظ یخچال و صوت و تصویر 4 خانه فردان3.5 متردوسال 29,000
محافظ یخچال دوخانه دیجیتال فردان2 متردوسال 34,000
محافظ یخچال دو خانه دیجیتال 4 متر فردان4 متردوسال 37,000
محافظ کامپیوتر شش خانه فردان1.8 متردوسال 19,800
محافظ کامپیوتر شش خانه فردان3.5 متردوسال 22,000
محافظ یخچال دوشاخه دار کاوهدوسال 15,300
محافظ کولر گازی دوشاخه دار کاوهدوسال 24,500
محافظ پکیج دوشاخه دار کاوهدوسال 19,500

با ما در ارتباط باشید

021.88895341

021.88895342

[email protected]

شبکه های اجتماعی